Koncert schol opavského děkanátu - 1. října 2017 v 14.30, Litultovice plakát
Radvanický Superschol (přehlídka schol ostravského děkanátu a okolí)  - 7. října 2017 od 9.00, Ostrava-Radvanice facebook setkání
Kurz pro vedoucí schol (1. část)
- 21. října 2017 od 9 do 16 hod., Biskupství ostravsko-opavské plakát přihlášení
Kurz pro varhaníky (1. část) - 4. listopadu od 9 do 17 hod., Biskupství ostravsko-opavské plakát přihlášení