• Festival duchovní hudby: Hudební poselsví P. Olejníka18. května 2019, Velká Bystřice (kostel Stětí sv. Jana Křtitele)
    • v 15.00 koncert v rámci 9. ročníku festivalu duchovní hudby (spoluúčinkují Dolanský chrámový sbor, Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Velkobystřický chrámový sbor, sbor Olio Olomouc)
    • v 17.00 mše svatá (celebruje Mons. Josef Hrdlička, varhanní doprovod Vladimír Pavlík, zpívají zúčastněné sbory, přímý přenos Radia Proglas)
  • Kurzy liturgické hudby 2018/2019 – místo konání: Biskupství ostravsko-opavské, vždy od 9.00 do 16.00
  • Kurz improvizace v liturgii (informace viz plakát)
    • 22.–26. července 2019 Humpolec (kostel sv. Mikuláše)
    • 5.–9. srpna 2019 Opava (Církevní konzervatoř)

Kurz SCH
FDH