• 11. ročník festivalu Máme rádi baroko22. až 24. března 2018, Církevní konzervatoř Opava, přihlásit se na festival je možné do 1. března 2018, podrobnější informace na webových stránkách CKO
  • Kurz pro varhaníky (4. část) – 14. dubna 2018 od 9 do 17 hod., Biskupství ostravsko-opavské plakát přihlášení
  • Kurz pro vedoucí schol (5. část) – 26. května 2018 od 9 do 16 hod., Biskupství ostravsko-opavské plakát přihlášení

Kurzy V
KSCH
Baroko