Druhá část kurzu nejen pro vedoucí schol se konala 25. listopadu. V dopoledním bloku lektorka Marie Vaňková navázala na předchozí kurz, kdy se věnovala převážně hlasové výchově. Upozornila na důležitost správného dechu při zpěvu a nutnost rozezpívání, připomněla několik dechových a rozezpívávacích cvičení. Po té se věnovala zakladům dirigování, frázování, inspirovala účastníky vlastními zkušenostmi, které se jí osvědčily při práci s dětmi různých věkových kategorií a ve sboru(jak si poradit, když mám ve schole velký věkový rozptyl zpěváků, co dělat, když schola/sbor intonačně klesá, jak pracovat s "nezpěváky"). Upozornila na důležitost práce s textem, artikulací, kdy je vhodné měnit tóninu písničky, a kdy ne. Při sborových a polyfonních skladbách poukázala na nutnost učit scholu/sbor vnímat ostatní hlasy a reagovat na dirigenta. Vypíchla důležitost a krásu žalmů a ordinárií, ukázala, jak si poradit s dirigováním žalmů, čeho se vyvarovat. Dopolední blok ukončila ukázkou nácviku písně.

      V odpoledním bloku měl P. Vojtěch Janšta připravenou přednášku na téma Liturgická hudba, v níž nejprve krátce hovořil o hudbě světské, duchovní (promítá v hudbě napřirozené prvky), duchovní křesťanské (směřuje ke Kristu, hovoří o spáse, věčném životě atd.), která se může pro liturgii stát nevhodnou, strhává-li interpret (třeba i nechtěně) stylem či způsobem zpěvu pozornost na sebe. Hudba, která je určena pro prostor kostela a která tvoří liturgii, je hudba liturgická (ordinária, antifony, žalmy verše před evangeliem). A právě o významu liturgické hudby P. Vojtěch Janšta hovořil. Nezůstalo se však pouze u teorie, došlo také na zpěv žalmů (způsob zpěvu, frázování, dirigování) a na nácvik mariánských nešpor, které celé setkání ukončily.

 Fotogalerie Kurz pro vedoucí schol (2. část)