9. prosince se na ostravsko-opavském biskupství konala druhá část kurzu pro varhaníky a chrámové hudebníky. Hlavní téma se neslo v duchu varhanní improvizace - na rovině teoretické i praktické. Lektorem byl profesionální varhaník a výborný improvizátor Martin Kubát. Druhé téma setkání neslo název Žalmy v liturgii. P. Aleš Písařovic v rámci tohoto bloku hovořil o významu a charakteru žalmů a jejich úloze v rámci bohoslužby slova. Dostalo se také na nácvik vánočních žalmů a proprií. Setkání jsme ukončili modlitbou a zpěvem Magnificat.

Fotogalerie Kurz pro varhaníky (2. část)