Hudební vzdělání a zkušenosti:

  • Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba (varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál)
  • Od roku 1999 vyučuje na Církevní střední varhanické škole v Opavě (od roku 2006 Církevní konzervatoř v Opavě)
  • V roce 2000 založil při CSVŠ gregoriánskou scholu Bonifantes Opavienses
  • Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
  • Koncertoval na mnoha místech v ČR, Itálii, Francii, Maltě a Německu
  • Účastnil se odborných kurzů interpretace varhanní hudby (prof. S. Landale, prof. L. Lohmann) a gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof)
  • Zaměřuhe se na stylovou interpretaci gregoriánského chorálu a hudbu renesance a baroka
  • Vede kurzy gregoriánského chorálu
  • Spolupracuje s významnými hudebními tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Pěvecké sdružení moravských učitelů)