ZÁKLADNÍ SCHÉMA KAŽDÉHO SETKÁNÍ

 1. Host (téma odpovídající vhodnosti liturgické doby nebo odbornosti hosta)
 2. Teoretická část – liturgická výchova
 3. Varhanní literatura
 4. Praktická – nácviková – část

Konkrétní podoba každého setkání (host, téma teoretické i praktické části) bude zveřejněna vždy nejpozději měsíc před termínem kurzu na těchto stránkách.
Kurzy nejsou zpoplatněny.

 

ZÁKLADNÍ TÉMATA PRO KURZ VARHANÍKŮ

 

TEORETICKÁ ČÁST:

 • Liturgická hudba
  • význam a funkce zpěvu a hudby při liturgii
  • základní termíny – ordinárium, proprium, antifona, responsorium
  • základní dokumenty instrukce o liturgické hudbě (Musicam sacram aj.)
  • liturgické knihy a orientace v nich – Misál (antifony), Lekcionář (verše před evangeliem), žalmy
  • uvedené v lekcionáři a jejich vyhledávání ve sbornících podle číslování)
 • Liturgický rok
  • základní charakteristika jednotlivých období
  • svátky a slavnosti liturgického roku
  • výběr vhodných zpěvů a hudby pro dané období či svátky a slavnosti
 • Základy gregoriánského chorálu
 • Zpěv a hudba při eucharistické bohoslužbě
  • stupně důležitosti jednotlivých částí eucharistické bohoslužby
  • typy zpívaných mší – ferie liturgické doby, památky, svátky, neděle, slavnosti
  • charakteristika a výběr písní a zpěvů jednotlivým částem bohoslužby
 • Zpěv a hudba při udílení dalších svátostí
  • především křest, svátost manželství, biřmování atd.
 • Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
  • pohřeb a jiné pobožnosti
  • žehnání
  • Denní modlitba církve ve farnosti
 • Varhanní literatura
 • Údržba varhan

 

PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Ordinária – Eben, Olejník I. a II., Pololáník
 • Písně z kancionálu (méně známé i nové)
 • Mezihry, dohry, preludia k písním
 • Žalmový repertoár (Olejník, Korejs, aj.)
 • Zpěvy propria (zvláště ke svátkům, slavnostem a nedělím)
 • Alelujové zpěvy
 • Uvedení do improvizace