V návaznosti na vyhodnocení dotazníků kněží a vedoucích schol o liturgické hudbě proběhne v naší diecézi ve školním roce 2017/2018 cyklus pěti setkání pro vedoucí schol.

Všechna setkání se uskuteční v Ostravě v budově ostravsko-opavského biskupství vždy od 9 do 16 hodin. Kurzy jsou určeny nejen pro vedoucí schol, ale pro všechny, kdo se aktivně podílejí na liturgické hudbě ve farnosti. Přihlašování probíhá přes tento web vyplněním online formuláře, a to na každé setkání zvlášť. Ačkoli není podmínkou účast na všech setkáních, vzhledem k celistvosti obsahu kurzu je doporučujeme absolvovat všechna.

Kurzy by měly nejen prohloubit teoretické znalosti v oblasti liturgie a liturgiky, ale nabídnout dostatek praktických podnětů k službě ve schole.
Kurzy nejsou zpoplatněny.

 

NÁPLŇ KURZŮ

 

Aranžmá

 • Dopisování hlasů
 • Předehry, mezihry
 • Obohacení instrumentáře (Orffovy nástroje, rytmické nástroje)
 • Úpravy písní k různým příležitostem (chvály, adorace)
 • Způsob práce s doprovodnými nástroji a melodickými nástroji
 • Práce s kapelou x sborem
 • Rozdělení mužských a ženských hlasů v trojhlase
 • Programy na psaní not (Sibelius, Finale)
 • Praktická ukázka na konkrétní písni

 

Liturgická hudba

 • Žalmy, skladatelé žalmů, antifony, ordinária
 • Verše před evangeliem
 • Litanie - májové, adorace
 • Svatý týden
 • Exkurz do historie
 • Způsob, jak zpívat, frázovat, dirigovat žalmy atd.

 

Hlasová výchova

 • Rozezpívání
 • Technika zpěvu a kultivace hlasu
 • Základy dýchání, postoj, výslovnost
 • Rozdělení hlasu

 

Výběr písní

 • Průběh liturgického roku, mešní řád
 • Druhy pobožností
 • Zpěvníky, inspirace, kde co najít, orientace ve zpěvnících
 • Vhodnost písní, textů
 • Užití písní podle textů konkrétní neděle, svátků, udělované svátosti

 

Nácvik písně

 • Postup nácviku - způsoby nácviku písně
 • Příprava vedoucího na nácvik
 • Organizace zkoušek - dělené, společné zkoušky

 

Vedení sboru

 • Základy dirigování
 • Způsob dirigování rytmických písní x antifon, žalmů, ordinárií