Pocházím z věřící rodiny, s vedením scholy jsem začal někdy v 17 letech ve své rodné Litovli (rok 1988). Důležité pro mě bylo období studií v Brně, kdy jsem si prošel díky studentskému společenství čerpajícímu z charismatické obnovy proměnou své víry - z víry dětské ve víru osobní. V té době jsem se také podílel na vedení studentské scholy v Brně u Jezuitů a souběžně vedení chval ve společenství a na různých akcích. Vystudoval jsem stavební fakultu v Brně a teologickou fakultu v Olomouci. Po studiích jsem se dostal na civilní službu na faru do Frýdku, kde v roce 1995 vznikla skupina Hrozen, ve které hrajeme moje autorské písně. Jedná se o písně inspirované duchovním životem a duchovními zkušenostmi, které jsou zpracované koncertně a snažíme se s nimi dostat nejen mezi věřící, ale i mimo okruh křesťanského prostředí. Souběžně s tím se věnuji vedení scholy ve Frýdku (schola Efrém), se kterou hrajeme při mších a večerech chval. Mimo to vedu skupinu doprovázející katolické charismatické konference (Chapela), se kterou se snažíme přinášet i nové písně využitelné ke chvále a k liturgii. Jsem autorem jednoho zhudebnění ordinaria. Podílím se na vedení večerů chval v Ostravě (v kostele sv. Václava) a na víkendech chval, které připravujeme jednou za rok na Velehradě jako podporu skupinám z celé ČR věnujícím se večerům chval.
Více informací na webu www.vecerychval.cz