Musica Sacra (Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě) –  většinou vokální vícehlasé skladby českých skladatelů (vánoční, postní, velikonoční, svatodušní, eucharistické, mariánské)

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, a jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)

Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brod - většinou vokální skladby rozdělené podle liturgického období a příležitosti, žalmy, zpěvy před evangeliem (nutno rozkliknout nabídku Notový archiv v horním menu)

Alberik Mazák (1609 - 1661) – Cultus Harmonicus - raně barokní sakrální moteta pro melodické zpěvní hlasy s doprovodem generálbasu.

ChoralWilki Musicchorály, vokální skladby, texty a překlady.

Cantoral Gregoriano - gregoriánský chorál i vokální vícehlasé skadby (zobrazí se po kliknutí na písmeno v horním menu)

Cipoo.net - notový materiál zdarma ke stažení (skladby světových skladatelů pro sbor, vokální skladby)

Mutopia Project - skladby instrumentální i pro sbor