Žalmy a liturgické zpěvy:

Stránky věnované životu a dílu P. Josefa Olejníka - přehled života a díla P. Josefa Olejníka, poznámky k interpretaci, zvukové ukázky žalmů a mešních zpěvů, aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu, ...

 

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

 

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, a jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)
Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brod - žalmy a zpěvy před evangeliem
Kancionál - kancionál v elektronické podobě

 

Písničky s kytarou:

Ztracená kapela - doprovody a hlasy k písničkám z dětského zpěvníku Zpíváme si písničku
Písně 3pé - notové záznamy s akordy ve formátu PDF, u některých nahrávky ve formátu mp3 nebo midi
SBM noty - úpravy písní Scholy brněnské mládeže
Zpěvy z Taizé
- nácvik zpěvunoty a doprovody (placené)
Zpěvník komunity Emmanuel
Schola Rožnov pod Radhoštěm - sken zpěvníků Hosana 1-3, Koinonia

Zpěvníky ze setkání