Stránky věnované životu a dílu P. Josefa Olejníka - přehled života a díla P. Josefa Olejníka, poznámky k interpretaci, zvukové ukázky žalmů a mešních zpěvů, aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu, ...

 

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

 

Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brod - většinou vokální skladby rozdělené podle liturgického období a příležitosti, žalmy, zpěvy před evangeliem (nutno rozkliknout nabídku Notový archiv v horním menu)

 

Centrum pro rozvoj liturgické hudby (Martin Kubát)

 

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, a jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)
Opusarium Jiřího Strejce - harmonizace několika písní z kancionálu i vlastní tvorba
Snadné varhanní doprovody s předehrami a mezihrami Karla Břízy ke kancionálu
Harmonizace Ondřeje Muchy
- několik písní z kancionálu
Musica Sacra (Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě) – většinou vokální vícehlasé skladby českých skladatelů (vánoční, postní, velikonoční, svatodušní, eucharistické, mariánské) a Aleluja před evangeliem
Hudba v českobudějovické diecézi - doprovody písní z kancionálu, předehry a dohry, žalmy a alelujové zpěvy
Kancionál - kancionál v elektronické podobě (bez dorpovodu)
Polskie Wirtualne Centrum Organowe - písně z polského kancionálu v tří osnovové harmonizaci